Sozio 81 - 2008

Sozio 81 - 2008

2008

Omschrijving

Bewust omgaan met rollenspel in de hulpverlening

Bewust omgaan met rollenspel in de hulpverlening

Wat maakt hulpverleningsrelaties met hulpvragers die in armoede verkeren, succesvol?

Bind-Kracht in armoede wil hulpverleners en vrijwilligers die op weg gaan met (maatschappelijk) gekwetste mensen ondersteunen. We beogen een kwaliteitsverbetering van de hulpverle￾ning aan mensen in armoede. Het accent ligt op het leefwereldperspectief, met aandacht voor kwetsuren maar ook voor krachten van mensen in armoede. We kijken naar de rollen van hulpverleners en hulpvragers en zoeken naar werkbare rolcombinaties die perspectief bieden op verandering. Ook reiken we instrumenten aan voor krachtgericht en verbindend werken waarbij een gedegen visie en een positieve, op dialoog 
gerichte, basishouding centraal staat.

 

Meer info
1,90
Casus Maatschappelijk werk Stoornissen

Casus Maatschappelijk werk Stoornissen

Maria werkt als maatschappelijk werkster. Ze heeft nu een aantal volwassen cliënten die niet gemotiveerd zijn voor een begeleide woonvorm, geen overlast geven, geen schulden hebben, hun administratie redelijk bijhouden maar in omstandigheden leven waarvan je je kunt afvragen of die menswaardig zijn. Ze lijden aan een autistische stoornis en/of andere psychiatrische stoornis. Door de stoornis willen deze cliënten geen inmenging, vanuit de stoornis slibt hun huishouden vol met spullen waarvan geen afscheid genomen kan worden, vanuit de stoornis is er geen sociaal netwerk. Door de stoornis is er een matig contact met het lichaam waardoor zelfverzorging en voeding zeer matig zijn. Door de stoornis is er een zeer beperkt sociaal inzicht waardoor ze door anderen misbruikt worden voor de opslag van spullen en het weggeven van geld of goederen. Maria kan er niet meer zo goed tegen dat ze bij deze cliënten die nauwelijks de deur uitkomen, thuis zit en niets kan bieden. Ze doet samen een boodschapje, helpt bij formulieren invullen en dat is het dan. Kan Maria iets anders doen dan ze nu doet?
Meer info
3,90
Daklozen zelfbeheer

Daklozen zelfbeheer

Niet verslaafd aan drank of drugs, geen psychiatrische problemen, wél dakloos. Een aantal Amsterdamse onbehuisden heeft het initiatief genomen om opvang in zelfbeheer te organiseren voor deze ‘vergeten’ groep. Ze zijn stukgelopen op de bureaucratie in de hulpverlening én de bejegening door hulpverleners.
Meer info
3,90
De rol van  godshuizen in de civil society

De rol van godshuizen in de civil society

Samenwerking tussen geloofsgemeenschappen leidt in Amsterdamse achterstandswijken tot sociale cohesie en verbinding tussen bevolkingsgroepen. Hans Krikke doet verslag van de vele
opmerkelijke initiatieven. ‘Prachtwijken zijn enkel te bouwen met hoop en vertrouwen.’
Meer info
3,90
Eigen Kracht conferenties bij dreigende uithuiszetting

Eigen Kracht conferenties bij dreigende uithuiszetting

Wat levert de inzet van het sociale netwerk op als je Eigen Kracht-conferenties organiseert? Rosalie Metze deed daar onderzoek naar en doet in dit artikel verslag van de resultaten.
Meer info
3,90
Eropaf-kwetsbare burgers erbij halen en erbij houden

Eropaf-kwetsbare burgers erbij halen en erbij houden

Niet meer afwachten maar eropaf. Dat is de beoogde werkwijze van sociale professionals anno 2008. Wat is de oorsprong ervan, welke variaties kennen we er nu in en op welke grenzen stuit deze aanpak?
Meer info
3,90
Vertrouw op kracht individuen en hun sociale netwerk

Vertrouw op kracht individuen en hun sociale netwerk

Welke competenties zetten professionals in om aan vernieuwende en inspirerende praktijken een
bijdrage te leveren? In dit artikel gaat Siemen Spinder daarnaar op zoek.
Meer info
3,90