Sozio 82 - 2008

Sozio 82 - 2008

2008

Omschrijving

Casus Gezinsvervangend tehuis LVB

Casus Gezinsvervangend tehuis LVB

Jos werkt in een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanwege personeelstekorten moet hij steeds vaker zijn diensten draaien met een onervaren uitzendkracht. En als Jos een vrije dag opneemt, dan weet hij dat het risico bestaat dat er die dag geen enkele beroepskracht aanwezig is. Volgens Jos gaat deze situatie ten koste van de bewoners. Er ontstaat steeds meer onrust in de groep, en ook familieleden van bewoners beginnen te klagen. Jos vindt de situatie onverantwoord. En hoewel zijn leidinggevende en de ondernemingsraad hem groot gelijk geven, verandert er niks. Jos vindt dat het zo niet langer kan, maar weet niet wat hij nu het beste kan doen. U wel?
Meer info
3,90
Coordinatie nazorg jeugdigen Justitiele jeugdinrichting

Coordinatie nazorg jeugdigen Justitiele jeugdinrichting

Jongeren die tijdens hun verblijf in een justitiële jeugdinrichting (JJI) een nazorgtraject aangeboden krijgen, hebben zelf best ideeën over wat ze nodig hebben aan hulp. Door de mogelijkheden van enkele Brabantse gemeenten scherper op een rij te zetten, de coördinatie van zorg met een
goede samenwerking te realiseren, maar bovenal door beide facetten af te stemmen op de hulpvragen van de betrokken jongeren, krijgt nazorg een nieuwe impuls: zorgen dat deze
jeugd de toekomst heeft, betogen de auteurs.
Meer info
3,90
Hermeneutische cirkel hulpmiddel om behoeften te inventariseren verstandelijk gehandicapten

Hermeneutische cirkel hulpmiddel om behoeften te inventariseren verstandelijk gehandicapten

Hoe zorg je ervoor dat begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg zich een beter beeld vormen van vragen en behoeften van hun cliënten? Mirjam van Eerde en Carla van Slagmaat doen verslag van een training die met dit doel is ontwikkeld. Het werken met de hermeneutische cirkel staat daarbij centraal.
Meer info
3,90
Nut combinatie ouderbegeleiding oudertraining

Nut combinatie ouderbegeleiding oudertraining

De oudertraining is bij het behandelaanbod van de dagbehandeling kinderpsychiatrische dagbehandeling Regionaal Centrum Kinder- en Jeugd Psychiatrie in Hilversum een vast onderdeel geworden. Een verandering ten goede, betogen Irene Kes en Anneloes Elbertsen.
Meer info
3,90
Oplossingsgerichte intervisie

Oplossingsgerichte intervisie

‘Reflectie op het handelen’ is een spreuk die studenten gedurende iedere sociale opleiding achtervolgt. Is dat in de hulpverleningspraktijk ook het geval, of heeft het daar ingebonden aan kracht? Om de spreuk de body te geven die ze verdient, wordt hier intervisie gepresenteerd.
‘U bedoelt dat theekransje?’ Nee, we gaan het theekransje voorbij: oplossingsgerichte intervisie; middels reflectie efficiënt en competentiegericht op zoek naar oplossingen.
Meer info
3,90