Sozio 89 - 2009

Sozio 89 - 2009

2009

Omschrijving

Casus Jeugdzorg Ondertoezichtstelling beeindigen

Casus Jeugdzorg Ondertoezichtstelling beeindigen

In een gezinsvoogdij-instelling besluiten de gezinsvoogd en haar collega’s na lang wikken en wegen de ondertoezichtstelling van Maja, een 16-jarig meisje ‘op negatieve gronden’ te beëindigen. Wat is er aan de hand?
Meer info
3,90
Filosofische-reflecties bij zorgvernieuwing

Filosofische-reflecties bij zorgvernieuwing

Zorgvernieuwing aan het begin van de eenentwintigste eeuw moet zich vooral richten op het versterken van een juiste grondhouding, betoogt Jan Willem van Nus in dit artikel. Essentieel bij die grondhouding in zijn ogen: aandacht voor relatie en voor zingeving.
Meer info
3,90
Preventie van gedragsproblemen kinderen verstandelijke beperking

Preventie van gedragsproblemen kinderen verstandelijke beperking

Dit artikel beschrijft een leertraject voor het ondersteunen van de‘emotionele beschikbaarheid’ tussen ouders en kind. Het leertraject is ontwikkeld tijdens het onderzoeksproject Preventie
van gedragsproblemen bij jonge kinderen met een verstandelijke beperking. Tijdens dit traject stonden vorming, training en casusgerichte intervisie van een kleine groep hulpverleners uit
diverse sectoren centraal.
Meer info
3,90
Willem vd Bergh pioniersociaalwerk

Willem vd Bergh pioniersociaalwerk

Zijn drijfveer om op te komen voor de minder bedeelde medemens had zijn wortels in de christelijke
Réveilbeweging. Willem van den Bergh was de oprichter van ’s Heeren Loo dat aan het eind van de
negentiende eeuw zijn deuren opende.
Meer info
3,90
Wmo vraagt om andere professionals

Wmo vraagt om andere professionals

Er is nauwelijks aandacht gegeven aan de veranderingen die de introductie van de Wmo met zich meebrengt voor de sociaalagogische sector. En dat terwijl de Wmo, als opvolger van de Welzijnswet, juist voor deze sector essentiële wijzigingen met zich meebrengt.
Meer info
3,90
Zorg voor allochtone ouderen

Zorg voor allochtone ouderen

David Talloen houdt in dit artikel een pleidooi voor interculturalisering van de dienst- en zorgverlening voor ouderen. Hij doet organisaties en voorzieningen enkele handreikingen om hun aanbod beter af te stemmen op de noden van allochtone cliënten. Daarnaast waarschuwt hij: ‘Zaligmakende oplossingen bestaan niet.’
Meer info
3,90
Zorginnovatie methodiek voor begeleid wonen jongeren 16-23

Zorginnovatie methodiek voor begeleid wonen jongeren 16-23

Een methodiek ontwikkelen die jongeren voorbereidt op volwaardig burgerschap. Een woonvoorziening creëren die een goede aansluiting tot stand brengt tussen jeugd- en volwassenenhulpverlening en dienstverlening. Dat zijn de voornaamste doelen van een project
waarin hulpverleningsorganisaties in Oost-Nederland en een lectoraat van Saxion samenwerkten. Het project is onderscheiden met een prijs.
Meer info
3,90