Sozio 90 - 2009

Sozio 90 - 2009

2009

Omschrijving

Canon sociaal werk zuurstof voor de toekomst

Canon sociaal werk zuurstof voor de toekomst

Fontys Hogeschool Sociale Studies bestaat 70 jaar. Zo oud worden, en dan nog met je identiteit bezig zijn, dat is of erg zorgelijk of een teken van permanente ontwikkeling, vroeg Jos van der Lans, één van de inleiders, zich af. Hij maakte als introductie op de Canon Sociaal Werk, waarvan een sterk vernieuwde versie op dit congres gepresenteerd werd, een eigenzinnige wandeling door de
geschiedenis van het sociaal werk.
Meer info
3,90
De identiteit van sociaal werk

De identiteit van sociaal werk

Sociaal werk worstelt met haar identiteit. Dat dreigt al snel te lijken op een identiteitscrisis, terwijl daar helemaal geen sprake van is.
Meer info
3,90
Ervaringsdeskundigheid als vak

Ervaringsdeskundigheid als vak

De inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz komt steeds vaker voor. Dat is een goede ontwikkeling maar nog niet iedere cliënt van de geestelijke gezondheidszorg is een ervaringsdeskundige, stelt
Annette Plooy. Er komt meer bij kijken.

Meer info
3,90
Intergenerationele activiteiten op wijkniveau

Intergenerationele activiteiten op wijkniveau

Het begon een paar geleden met een uitstapje van ouderen uit een woon-zorgcentrum waarbij naburige schoolkinderen letterlijk een handje hielpen. Inmiddels uitgegroeid tot een heus project waarbij ouderen in zorginstellingen en kinderen elkaar in de buurt ontmoeten. Bindmiddel: de natuur.
Meer info
3,90
Mogelijkheden client uitgangspunt in WKS model

Mogelijkheden client uitgangspunt in WKS model

Willem Kleine Schaars introduceert in dit artikel zijn zelf ontwikkelde WKS-model. Een praktijkmodel waarbij de mening en de mogelijkheden van de cliënt altijd weer uitgangspunt zijn. Heldere voorbeelden maken de werking van het model inzichtelijk.
Meer info
3,90
Nieuw orientatie op beroepen sociale domein

Nieuw orientatie op beroepen sociale domein

Er is een fundamenteel verschil tussen mensen helpen en mensen ondersteunen bij het leren zichzelf te helpen. Dit besef dringt weer door in de sociale sector: sociale professionals zijn
oprecht bereid om zich te verdiepen in het fundamenteel wijzigen van hun rol. Die veranderende rol zal dan ook op de sociale opleidingen veel meer een plek  moeten krijgen dan nu gebeurt, betoogtMarc Räkers.
Meer info
3,90
Vier krachtlijnen geven sociaal werk vorm identiteit

Vier krachtlijnen geven sociaal werk vorm identiteit

Sociaal-politiek instrument, drager van het sociale, pedagogisch project, een professioneel project. Langs die vier ‘krachtlijnen’ is het beroep sociaal werker gevormd. Maria de Bie verduidelijkt ze in dit
artikel. De niet krachtige identiteit van het beroep wordt vaak als een zwakte gezien. Maar deze positie biedt ook voordelen, stelt ze.
Meer info
3,90