Sozio 92 - 2010

Sozio 92 - 2010

2010

Omschrijving

CAP J DSM voor jeugdzorg

CAP J DSM voor jeugdzorg

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een nieuw classificatiesysteem ontwikkeld dat de bekende Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders dient te vervangen voor de jeugdzorg. Het systeem dient de leemte op te vullen tussen normaal gedrag en een stoornis, door een
allesomvattende beschrijving van de problemen waar jeugdigen mee kampen. Een teken van hoogmoed of juist van dieper inzicht?
Meer info
3,90
Collegiale consultaties bij morele dilemmas

Collegiale consultaties bij morele dilemmas

Hoe consulteer je collega’s bij morele dilemma’s waar je mee te maken krijgt? Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een stappenplan. Met voorbeelden uit de praktijk geeft Ellen Grootoonk aan hoe
je een proces van normatieve professionalisering in gang kunt zetten.
Meer info
3,90
Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen

Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen

Justitiële jeugdinrichtingen zijn volop bezig met de invoering van de methodiek Youturn. Joep Hanrath plaatst kanttekeningen bij de optimistische toon die met de invoering gepaard gaat. Hoe moeten groepsleiders gedrag van jongeren duiden? Dat gedrag is sterk afhankelijk van de situatie, betoogt Hanrath aan de hand van microsociologische verklaringen.
Meer info
3,90
Femina Muller pionier sociaalwerk

Femina Muller pionier sociaalwerk

Femina Muller kwam uit een familie waar het parool gold: woeker met je talenten, pak je kansen en maak je verdienstelijk voor de samenleving. Sinds vorig jaar is er zelfs een Hyvespagina met de
naam van deze sociaal werker uit het eerste uur.
Meer info
3,90
Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen

Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen

Na het tot stand brengen van de beroepscode, volgt bij de beroepsvereniging Phorza nu het tuchtrecht. Een belangrijke stap, betoogt Afra Groen in dit artikel. Ze gaat in op de achtergrond, reikwijdte en de voors en tegens van het tuchtrecht. Speciale aandacht voor het tuchtrecht in de jeugdzorg.
Meer info
3,90