Sozio 95 - 2010

Sozio 95 - 2010

2010

Omschrijving

Behandeling lvb jongeren in justitiele jeugdinrichting

Behandeling lvb jongeren in justitiele jeugdinrichting

Steeds meer jongeren met een licht verstandelijke beperking komen in aanraking met justitie en worden behandeld in een justitiële jeugdinrichting. De recidivecijfers zijn al jaren zorgelijk te noemen. Hoe zorgen we ervoor dat de gesloten behandeling beter aansluit bij de mogelijkheden van deze doelgroep?

Meer info
3,90
Emilie Knappert pionier sociaalwerk

Emilie Knappert pionier sociaalwerk

Ze was stipt, actief en autoritair. ‘Wat moet, moet kunnen’, was haar motto. Emilie Knappert wilde de
culturele kloof tussen burgers en arbeiders dichten en de beschaving van de arbeidende klassen bevorderen.
Meer info
3,90
Interventies bij kindermishandeling

Interventies bij kindermishandeling

Wat kunnen burgers en overheid ondernemen tegen kindermishandeling? En wat is in het bijzonder de rol van de jeugdgezondheidszorg (jgz). ‘Meldcodes zijn bekend maar worden in de praktijk te weinig gebruikt.’

Meer info
3,90
Kwartiermaken sociale participatie kwetsbare burgers

Kwartiermaken sociale participatie kwetsbare burgers

Het Trefpunt in De Bilt is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor sociaal kwetsbare mensen. Doel is om de sociale participatie van deze mensen te bevorderen. Daarbij maakt het Trefpunt gebruik van
‘kwartiermakers’: professionals die actief contact zoeken met de mensen waar het om gaat. De auteurs evalueerden dit project en concluderen dat het navolging verdient.
Meer info
3,90
Voor welke keuzen staat de jeugdzorg

Voor welke keuzen staat de jeugdzorg

Vorig jaar stelde het parlement een werkgroep in onder de naam ‘Toekomstverkenningen jeugdzorg’. Dit voorjaar publiceerde de werkgroep haar visie. Wat houden de voornemens in en zijn ze een stap vooruit en wat moet er nog gebeuren om de jeugdzorg te verbeteren?
Meer info
3,90