Sozio 99 - 2011

Sozio 99 - 2011

2011

Omschrijving

Herman Milikowski pionier sociaalwerk

Herman Milikowski pionier sociaalwerk

In februari veroorzaakte de PVV van Geert Wilders commotie door te stellen dat asocialen naar ‘tuigdorpen’ verbannen moeten worden. Daarmee laaiden de discussies over het thema
onmaatschappelijkheidsbestrijding weer op. Daarbij viel herhaalde malen de naam van Herman Milikowski. Wie was hij? Wat deed hij? En, wat is zijn betekenis voor onze tijd?
Meer info
3,90
ICT om socialisatie eenzame ouderen te stimuleren

ICT om socialisatie eenzame ouderen te stimuleren

Hoe kan het gebruik van internet bijdragen aan de socialisatie van eenzame ouderen?
Meer info
3,90
Methodiek versterken sociaal netwerk zwerfjongeren

Methodiek versterken sociaal netwerk zwerfjongeren

Het betrekken van de eigen contacten van jongeren bij de begeleiding. Dat schiet er in de jeugdzorg en maatschappelijke opvang nogal eens bij in. Hoe kun je op een methodische manier aandacht besteden aan herstel van oude, vaak beschadigde contacten of de opbouw van een nieuw netwerk?
Meer info
3,90
Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden

Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden

Rianne van den Heuvel participeerde in de leefwereld(en) van kwetsbare meiden en luisterde naar hun verhalen. Daardoor heeft ze meer zicht gekregen op de denkbeelden van deze meiden. Kijk
minder vanuit algemene invalshoeken en meer vanuit de jongeren zelf, betoogt ze. ‘Juist door kennis te exploreren in de eigen omgeving van deze meiden, kan de onderzoeker hun perspectief
op de wereld achterhalen.’
Meer info
3,90
Samenwerking jongerenwerk politie

Samenwerking jongerenwerk politie

Het begon met een experiment, zo’n twaalf jaar geleden. In Zwolle gaan de jongerenwerker en de wijkagent samen op pad. Heeft dat geen nadelig effect op het vertrouwen dat je als jongerenwerker
opbouwt met de jongeren? ‘Het is belangrijk om bij alles wat je doet, je te realiseren dat het moet passen bij je rol en functie.’
Meer info
3,90
Tuigdorpen Wilders

Tuigdorpen Wilders

Isoleer asocialen in tuigdorpen, vindt de PVV. De vraag is vooralsnog hoe serieus het voorstel is. Maar dat dit idee niet nieuw is, blijkt uit de geschiedenis van de sociale sector. Wat kunnen we van die geschiedenis leren om overlast en asociaal gedrag te bestrijden en voorkomen?
Meer info
3,90
Tuigdorpen Wilders het isoleren van asocialen door de eeuwen heen

Tuigdorpen Wilders het isoleren van asocialen door de eeuwen heen

Isoleer asocialen in tuigdorpen, vindt de PVV. De vraag is vooralsnog hoe serieus het voorstel is. Maar dat dit idee niet nieuw is, blijkt uit de geschiedenis van de sociale sector. Wat kunnen we van die geschiedenis leren om overlast en asociaal gedrag te bestrijden en voorkomen?
Meer info
3,90