Tirannie in de jeugdzorg

Tirannie in de jeugdzorg

Omschrijving

Tirannie in de jeugdzorg 1e druk is een boek van Ren Clarijs uitgegeven bij Uitgeverij S.W.P. B.V.. ISBN 9789088504846 

Dit proefschrift is de eerste studie over de transitie van de jeugdzorg, die feitelijk nog van start moet gaan. Het is vlot geschreven, leidt tot verrassende conclusies en is met de vele verwijzingen stevig onderbouwd. Een onmisbare publicatie voor een ieder die betrokken is bij kinderen en jongeren, het jeugd(zorg)beleid en de publieke dienstverlening.

De Nederlandse jeugdzorg wordt al zestig jaar verbouwd. Omdat de effectiviteit te wensen over laat, dient het stelsel anders te worden georganiseerd en gefinancierd. Dit verlangen is de afgelopen decennia door vele adviescommissies geuit: voor een effectieve jeugdzorg zijn eenduidige financiering en eenduidige wet- en regelgeving essentiele vereisten. Het is er alleen nog niet van gekomen.

Maar waarom eigenlijk niet? Wat of wie houdt dat tegen? Waarom lukt het niet bestuurlijk een effectieve jeugdzorg te organiseren? Deze vragen hebben de politiek noch de sector zich ooit gesteld. Dit onderzoek analyseert het bestuurlijk mijnenveld van het jeugdzorgbeleid van de afgelopen zestig jaar. In Tirannie in de jeugdzorg gaat René Clarijs in op de wijze waarop beleid in de jeugdzorg tot stand komt. Met behulp van de begrippen hybriditeit en institutionele padafhankelijkheid analyseert hij het beleid en een aantal beleidsvoorstellen van de afgelopen zestig jaar. De conclusie is onontkoombaar: het beleid zit muurvast. 

Een belangrijke vraag is of de jeugdzorg binnen hetzelfde bestuurlijke kader moet blijven denken en werken om verbeteringen te kunnen afdwingen. De auteur stapt uit het Nederlands denkpatroon door twee beleidsalternatieven uit Rusland en de Verenigde Staten aan te dragen. Niet ter vervanging van de huidige jeugdzorg, maar als noodzakelijke aanvulling om tot een effectief jeugdstelsel te komen.

De betere toekomst

De betere toekomst

De betere toekomst 
7.1 Inleiding 
7.2 Beleidsaanbeveling 1: aandacht voor het derde milieu. NFE in Rusland 
7.3 Beleidsaanbeveling 2. Burgers aan het stuur. RBA in de Verenigde Staten 
7.4 Overwegingen bij de toekomst van het jeugd(zorg)beleid 
Meer info
3,90
De driehoek van de samenleving

De driehoek van de samenleving

De driehoek van de samenleving 
2.1 Inleiding 
2.2 Positioneringsdriehoek 
2.3 De hoek van de overheid 
2.3.1 Inleiding 
2.3.2 Zich ontwikkelende rollen van de overheid 
2.3.3 De verzorgingsstaat en de kritiek 
2.3.4 De volgende stap: de participatiesamenleving 
2.3.5 De besturing bij de overheid: New Public Management 
2.3.5.1 Inhoud 
2.3.5.2 Bezwaren 
2.3.6 Een andere kijk op overheidsbeleid 
2.3.7 Conclusies 
2.4 De hoek van de markt 
2.4.1 Inleiding 
2.4.2 Introductie van de markt 
2.4.3 Pleidooi voor de markt 
2.4.4 Relativering en kritiek ten aanzien van marktwerking 
2.4.4.1 Meer bureaucratie 
2.4.4.2 Meer kosten 
2.4.4.3 Positie klant 
2.4.4.4 Inperkingen 
2.4.4.5 Afperkingen 
2.4.4.6 Maatschappelijke gevolgen 
2.4.5 Conclusies 
2.5 De hoek van de burger 
2.5.1 Inleiding 
2.5.2 Participatie 
2.5.2.1 Inleiding 
2.5.2.2 Praktijk 
2.5.2.3 De participatieladder 
2.5.2.4 De specifieke rol van ambtenaren 
2.5.2.5 Participatievormen in Nederland 
a. Cocreatie 
b. Interactieve beleidsvorming 
c. Frontlijnsturing 
d. Presentiebenadering 
2.5.2.6 Zelfbeheer en bestuursstijl 
2.5.3 Conclusie 

Meer info
3,90
De jeugdzorg in bestuurskundige analyse

De jeugdzorg in bestuurskundige analyse

De jeugdzorg in bestuurskundige analyse 
5.1 Inleiding 
5.2 Hybriditeit in aansturing, financiering en verantwoording 
5.2.1 Inleiding 
5.2.2 Verantwoording in de jeugdzorg 
5.2.3 Soorten verantwoording 
5.2.4 Kritiek op verantwoording 
5.2.5 De maatschappelijke onderneming 
5.3 Institutionele padafhankelijkheid 
5.3.1 Inleiding 
5.3.2 Commissies 
5.3.3 Conclusies 
5.4 Effectiviteit van de jeugdzorg 
5.4.1 Inleiding 
5.4.2 Evidence based 
5.4.3 Discussie 
5.4.4 Conclusies 
5.5 Conclusies 
Meer info
3,90
Jeugd(zorg)beleid in discussie

Jeugd(zorg)beleid in discussie

Jeugd(zorg)beleid in discussie
1.1 Inleiding
1.2 Onderzoeksvragen: het wat
1.3 Relevantie: het waarom
1.4 Conceptueel raamwerk en het methodologisch kader: het hoe
1.5 Operationalisatie
1.6 De omsingeling voltooid
1.7 Leeswijzer: het waar

Meer info
3,90
Jeugd(zorg)beleid in Nederland

Jeugd(zorg)beleid in Nederland

Jeugd(zorg)beleid in Nederland 
4.1 Inleiding 
4.2 Verleden jeugd(zorg)beleid 
4.3 Wetten 
4.3.1 Wet op de jeugdhulpverlening 
4.3.2 Wet op de jeugdzorg 
4.4 Kenmerken van de jeugdzorg 
4.4.1 Inleiding 
4.4.2 Achter in het jeugdstelsel 
4.4.3 Eenzelvigheid van de sector 
4.4.4 Korte-termijnpolitiek 
4.4.5 Probleemoriëntatie 
4.4.6 De groei van de jeugdzorg 
4.4.7 Innovatie 
4.5 Buitenlandse experts over de Nederlandse jeugdzorg 
4.6 Conclusies 
Meer info
3,90
Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies 
6.1 Inleiding 
6.2 Samenvatting 
6.3 Conclusies 
6.3.1 Vraag 1 
6.3.2 Vraag 2 
6.3.3 Vraag 3 
6.3.4 Vraag 4 
6.3.5 Vraag 5 
6.3.6 Brede vraag 
Meer info
3,90
Tirannie van de jeugdzorg (complete uitgave)

Tirannie van de jeugdzorg (complete uitgave)

Tirannie van de jeugdzorg (complete uitgave)
Meer info
13,90
Twee bestuurskundige begrippen: hybriditeit en institutionele padafhankelijkheid

Twee bestuurskundige begrippen: hybriditeit en institutionele padafhankelijkheid

Twee bestuurskundige begrippen: hybriditeit en institutionele padafhankelijkheid 
3.1 Inleiding 
3.2 Hybriditeit 
3.3 (Neo-)Institutionalisme 
3.4 Padafhankelijkheid 
3.5 Conclusies
Meer info
3,90