0 tot 100! (podcast Jeugdzorg. Wat bedoel je?)

0 tot 100! (podcast Jeugdzorg. Wat bedoel je?)

2023
Gratis

Omschrijving

Nul tot honderd! Je hoort en leest het overal in het sociaal domein. Wijkteams zijn nul tot honderd. Veilig Thuis is nul tot honderd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is nul tot honderd. Het wordt geponeerd als stap vooruit, vaak samen met woorden als integraal en ontschotten. Één gezin, één plan!

Het wordt gepresenteerd als een ideaal waarover geen discussie mogelijk is. Maar wat wordt er precies bedoeld met dat nul tot honderd? Waarom moet het? En als het zo vanzelfsprekend is, waarom is het dan nog steeds niet gebeurd?

In deze aflevering van de podcast proberen René Peters, Mariska van der Steege en Adri van Montfoort de slogan nul tot honderd van tien kilometer hoogte naar de aardse praktijk te brengen. Dan blijkt het helemaal niet nieuw. Al eeuwen is er beweging tussen het kind als een ‘volwassene in pocket-formaat’ en ‘jeugdland’ als aparte wereld van het kind. Nul tot honderd is niet nieuw en ook niet simpel. Zeker, problemen stoppen niet op de 18e verjaardag, dus de zorg moet doorlopen en ja, patronen van geweld kunnen generaties lang doorwerken, dus de blik van de instanties moet breed zijn. Maar er moet ook oog zijn voor de verschillen en er blijven altijd schotten, verschillende ketens en verschillende deskundigheden.