10 minuten gesprekken

10 minuten gesprekken

Productgroep PIP 62 - 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ooit was er een tijd, tot en met pakweg de jaren zeventig van de vorige eeuw, dat leerkrachten het gewoon vonden om bij zoveel mogelijk leerlingen thuis ouderbezoeken af te leggen, of om na schooltijd alle ouders te ontvangen.