10x vraag en antwoord over aseksualiteit

10x vraag en antwoord over aseksualiteit

2022 | Movisie
Gratis

Omschrijving

Vaak wordt aangenomen dat 1 procent van de bevolking aseksueel is (Bogaert, 2004). Toch blijft het lastig te zeggen hoe omvangrijk de aseksuele gemeenschap daadwerkelijk is, omdat er weinig onderzoek naar is gedaan. Aseksualiteit is het ervaren van geen of weinig seksuele aantrekking naar andere personen en is een seksuele identiteit. We leven in een maatschappij waarin er vanuit wordt gegaan dat iedereen seksuele aantrekking ervaart. Hiermee verdwijnen aseksuele personen en hun ervaringen naar de achtergrond. Personen die wel naar buiten treden met hun aseksualiteit krijgen vaak te maken met vooroordelen en stigmatisering. Deze handreiking beantwoordt 10 vragen over aseksualiteit en wat je als gemeente en sociaal professional voor aseksuele personen kunt doen. Deze handreiking is een coproductie van Movisie en de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA).