Aanpak agressie tegen jeugdbeschermers

Aanpak agressie tegen jeugdbeschermers

Productgroep Sozio 1 - 2020
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In november vorig jaar luidde jeugdzorg de noodklok over geweld tegen medewerkers. Acht op de tien jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders hadden het afgelopen jaar te maken gekregen met agressie, van schelden tot ernstige bedreigingen en fysiek geweld. Eerder was in de Factsheet Agressie Jeugdzorg 2017 al aangegeven dat agressie in de hele jeugdzorg toeneemt en dat verbale agressie aan de orde van de dag is. Bijna alle jeugdzorgwerkers bleken toen al te maken te hebben met agressie door cliënten. Met het programma Veilige Publieke Taak was de jeugdbeschermers en alle andere publieke professionals bescherming toegezegd. De jeugdzorginstellingen constateren in hun pamflet van afgelopen november echter dat dat bij mooie woorden is gebleven. Daarom doen ze een appel op de politiek voor directe assistentie bij acute onveiligheid, hulp bij aangifte, een telefoonnummer waarnaar professionals kunnen bellen voor informatie over de risico’s voorafgaand aan een huisbezoek en een convenant  met alle internetproviders waarin deze beloven websites te blokkeren en berichten direct te verwijderen, wanneer een jeugdbeschermer wordt bedreigd.