Aanpak Radicalisering, extremisme en polarisatie

Aanpak Radicalisering, extremisme en polarisatie

Gratis

Omschrijving

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) stelt in de meest recente Dreigingsbeelden Terrorisme Nederland dat door de afbrokkeling van het kalifaat de kans op uitreizen is verkleind, maar dat de kans op aanslagen in het Westen nog steeds reëel is. Deze dreiging komt onder andere voort uit personen die zijn uitgereisd, tegengehouden bij een uitreispoging, teruggekeerd, gedetineerd en vrienden en kennissen van deze personen die hetzelfde jihadistische gedachtegoed aanhangen.1 De aanhoudende dreiging is terug te zien bij het Rotterdamse Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAR). Het MAR heeft in de afgelopen jaren niet alleen meer casussen gekregen, maar ook de zwaarte van de casussen (verdachten of veroordeelden van een terroristisch misdrijf) is toegenomen. 

In Rotterdam heeft een aantal incidenten plaatsgevonden dat gerelateerd is aan radicalisering en terrorisme. In maart 2016 werd op verzoek van de Franse justitie een Franse terrorismeverdachte in Rotterdam aangehouden, waarbij werd vermoed dat er een aanslag in Frankrijk werd voorbereid. In twee woningen lagen 45 kilogram munitie, wapens en ook verdovende middelen. In december 2016 werd een Rotterdammer aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In zijn woning werd een wapen, zwaar vuurwerk en een vlag van ISIS aangetroffen. In april 2017 werd een persoon aangehouden, die zich in het verleden vermoedelijk bij ISIS had aangesloten. Hij werd aangehouden omdat hij een gebiedsverbod rondom het parcours van de marathon Rotterdam overtrad. In juli 2018 berichtten verschillende kranten dat een 22-jarige Rotterdamse vrouw, die vermoedelijk terugkeerde uit het strijdgebied van ISIS, op Schiphol was aangehouden. In diezelfde periode werd bekend dat de politie in Rotterdam twee mannen had aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. En in september 2018 werden 7 mannen, van wie twee in Rotterdam verbleven, opgepakt op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag. Naast de dreiging vanuit aanhangers van het gewelddadige jihadistisch gedachtegoed, lijkt ook het extreemrechtse gedachtegoed toe te nemen. In de AIVD-publicatie ‘Rechtsextremisme in Nederland, een fenomeen in beweging’ staat dat het anti-islamgedachtegoed dominant is in de rechtsextremistische scene in Nederland en dat daarnaast het alt-rightgedachtegoed voet aan de grond heeft gekregen in Nederland. Rechts-extremistische groepen zijn minder belangrijk geworden, maar het aantal personen dat bereikt wordt met het gedachtegoed is groter geworden. Ook ziet de AIVD dat het online taalgebruik steeds gewelddadiger wordt en de fascinatie voor wapens groot is Ook is een toename te zien van geregistreerde geweldsincidenten met een extreemrechtse motivatie.