Actieplan programma Samen tegen mensenhandel

Actieplan programma Samen tegen mensenhandel

2023 | Rijksoverheid
Gratis

Omschrijving

De slachtoffers van mensenhandel hebben vele gezichten. Mensenhandel gaat over mensen, jong en oud, die vaak onder mensonterende omstandigheden gedwongen worden om te werken. Het gaat over een jongen uit Eindhoven die online gedwongen wordt zich te prostitueren, over een meisje dat in Haarlem drugspakketjes rondbrengt en over een arbeidsmigrant die in het Westland dag in dag uit onder erbarmelijke omstandigheden moet werken. Daders van mensenhandel buiten slachtoffers genadeloos uit, al dan niet in georganiseerd verband. Mensenhandel is een zwaar misdrijf en heeft een verborgen karakter. Het onttrekt zich grotendeels aan de openbaarheid, waardoor de werkelijke omvang ervan lastig is vast te stellen en slachtoffers moeilijk te signaleren zijn.

Vanaf 2011 is er een dalende trend van het aantal vermoedelijke slachtoffers dat wordt gemeld bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha).1 Het is lastig gebleken om in de afgelopen jaren het zicht op slachtoffers te vergroten. De maatschappij weet niet goed wat mensenhandel is, hoe het kan worden herkend en wat kan worden gedaan als er signalen van mensenhandel zijn. De kennis over mensenhandel neemt weliswaar toe, maar is nog erg versnipperd. Wat wordt gemist is een centraal informatiepunt waar alle informatie bijeenkomt en waar slachtoffers, professionals en burgers terecht kunnen met hun signalen en te weten kunnen komen wat er gedaan kan worden als signalen van mogelijke mensenhandel worden gezien.