Actieve leefstijlontwikkeling na je 50e: een leven lang samenwerkend leren en ontwikkelen

Actieve leefstijlontwikkeling na je 50e: een leven lang samenwerkend leren en ontwikkelen

Productgroep Geron 2013-1
Edwin Timmers | 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De 50- en zeker de 65-plussers hebben, om midden in de samenleving te blijven staan, een fysiek en mentaal actieve leefstijl nodig. Veel bewegen of sporten en veel leren of ontwikkelen is daarbij enorm belangrijk.


50-PLUSSERS IN BEWEGING

We leven in een dynamische samenleving met maatschappelijke ontwikkelingen op vele terreinen. Ontwikkelingen vragen om een standpunt en beïnvloeden daarmee onze opvattingen en gedrag. Ze vragen vaak om actie. De nieuwe generatie senioren - geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig - is door die ervaring blijvend op veranderen respectievelijk ontwikkelen ingesteld (SCP 2010). Zo is ze bekend met sterk toegenomen materiële welvaart en economische groei. Zelfstandigheid en zelfontwikkeling is ze bewust aangeleerd in het onderwijs en in werksituaties. Ze heeft het besef dat haar toekomst vele andere perspectieven en keuzes verlangt, dan de generatie voor haar en die na haar komt. Zoals het solidair zijn in zorg, het blijven (door)werken na pensionering en het toenemend belang van collectief handelen, van elkaar leren en samen ontwikkelen.