Advies Kinderrechtenmonitor

Advies Kinderrechtenmonitor

2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inhoud:
Vraag van de Kinderombudsman 5
Wat zijn kinderrechtenindicatoren? 6
Opzet vervolg kinderrechtenmonitor 8
Criteria voor keuze van nieuwe periodiek te meten indicatoren en verdiepende studies 9
Domein 1. Gezinssituatie en alternatieve zorg 10
Toegang tot (jeugd)zorg 10
Kinderbeschermingsmaatregelen 10
Kinderen van scheidende ouders 11
Internationale kinderontvoering 12
Domein 2. Bescherming tegen exploitatie en geweld 13
Kindermishandeling 13
Seksuele uitbuiting van kinderen 13
Internetrisico’s 14
Domein 3. Jeugdstrafrecht en vrijheidsbeneming 16
Een (meer) pedagogisch verantwoorde strafzitting 16
Zwaardere berechting van 16- en 17-jarigen 16
DNA-afname bij en (justitiële) documentatie van minderjarigen 17
Minderjarigen in geslotenheid 17
Domein 4. Toereikende levensstandaard 19
Kinderen in armoede 19
Sociale uitsluiting 19
Zwerfjongeren 20
Ongezonde leefgewoonten 20
Gehandicapte kinderen 20
Kinder- en zuigelingensterfte 21
Toegang tot gezondheidszorg 21
Domein 5. Onderwijs 23
Thuiszitters en voortijdige schoolverlaters 23
Passend onderwijs 23
Kwaliteit van het onderwijs 24
Kinderrechteneducatie 24
Schoolloopbaanbegeleiding 25
Leerlingeninspraak 25
Sociale veiligheid 25
Onderwijs aan jongeren in een gesloten omgeving 25
Domein 6. Minderjarige vreemdelingen 27
Gezinshereniging 27
Opvang van minderjarige vreemdelingen 27
Minderjarige vreemdelingen in vreemdelingenbewaring, en uitzetting 28
Voorzieningen voor minderjarige vreemdelingen 29
Nabeschouwing 30
Literatuur 32
Bijlage A. Verkenning kinderrechtenindicatoren 34
Inleiding verkenning 34
Domein 1. Gezinssituatie en alternatieve zorg 36
Domein 2. Bescherming tegen exploitatie en geweld 51
Domein 3. Jeugdstrafrecht en vrijheidsbeneming 61
Domein 4. Toereikende levensstandaard 79
Domein 5. Onderwijs
89 Domein 6. Minderjarige vreemdelingen 110
Literatuur van de verkenning 115
Bijlage B. Beslisdocument Kinderrechtenmonitor 121
Literatuur beslisdocument 132