Agologie als aparte wetenschap?

Agologie als aparte wetenschap?

Productgroep Sozio 3 - 2015 (JUBILEUMNUMMER)
3,90

Omschrijving

In zijn betoog ‘Het belang van sociaal handelen (én van een agogische wetenschap)’ (pagina 28) pleit Piet Winkelaar voor een herleving van de agologie of andragologie. Hans van Ewijk ziet er weinig heil in.