Als ik hem was...

Als ik hem was...

Jale Simsek | 2008 | 9789088690808
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld.

Dit boek kan gebruikt worden samen met de dvd’s ‘Als ik hem was…’ en ‘Zij is mijn eer…’ behorende bij het project ‘Als ik hem was…’, van de Stichting Ada Awareness.

 

Het boek dat voor u ligt is het sluitstuk van het onderzoek dat Ada Awareness is gestart in het kader van de problematiek rond eergerelateerd en huiselijk geweld. De eerste fase bestond uit onderzoek en verslaglegging.
Deze werd gevolgd door een videoproductie in de tweede fase, die mede ten grondslag heeft gelegen aan de methoden en technieken voor het werkveld in de derde fase.

Ada Awareness levert met trots de Turkse en Marokkaanse1 versies van de dvd ‘Als ik hem was…’ op, samen met de bijpassende methoden en technieken en het werk dat nu voor u ligt. 

Preventie van huiselijk (en) eergerelateerd geweld in allochtone kring vraagt om ontsluiting van hen die zich geïsoleerd voelen of zich terugtrekken uit de Nederlandse maatschappij. Daarbij dient men begrip te hebben en open te staan voor mogelijke aanleidingen. Wat Ada Awareness betreft is daarmee de
cirkel rond2: zij wil als stichting een brug slaan tussen werelden en met name een bijdrage leveren aan het oplossen van isolement en ‘eiland- denken’.

Alles heeft een voorgeschiedenis en dat geldt ook voor ‘Als ik hem was…’. Het bouwt voort op het werk van Saadet Metin als Projectcoördinator van het Ada Awareness project ‘Huiselijke Vrede’, waarbinnen de stichting eerder een boek heeft gepubliceerd en uitgebracht3.