Anonieme chathulp bij huiselijk geweld

Anonieme chathulp bij huiselijk geweld

Productgroep Sozio 4 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

We zagen in de coronaperiode een grote toename van online communicatie in de hulpverlening. Het landelijk Expertise- en behandelcentrum Fier heeft al vijftien jaar ervaring met anonieme chathulp bij huiselijk geweld en W kindermishandeling, ChatmetFier.nl. Lector Christa Nieuwboer doet al net zo lang onderzoek naar online hulpverlening en zag tijdens de lockdowns een grote behoefte aan deskundigheidsbevordering.

In dit artikel slaan we de handen ineen om professionals te ondersteunen bij deze voor hen soms nieuwe en onbekende communicatievorm. Want enerzijds is het een pluspunt dat zorg en hulp veel toegankelijker worden door online communicatie; anderzijds is het risico dat de ondersteuning gebrekkig is en de drempel naar hulp juist hoger wordt.