Basisboek Psycho-sociale begeleiding

Basisboek Psycho-sociale begeleiding

Kees van der Hilst | 1997 | 9789066652101
5,95
Abonneeprijs: € 2,38

Omschrijving

Dit basisboek is ontwikkeld als praktische leergang voor de (aanstaande) praktijkwerker en is gericht op het helpen en begeleiden in de persoonlijke levensloop.
Door de opbouw kan het worden gebruikt worden als leerboek, als werkboek en als taakboek. Als leerboek gaat het in op de inhoudelijk stand van zaken met betrekking tot de praktische agogiek gericht op het probleemoplossen in de persoonlijke levensloop. Als werkboek geeft het oefenmogelijkheden en als taakboek ten slotte wordt men met behulp van vragen, opdrachten en/of taken door de leerstof geleid.
Het boek kan zo worden gezien als een compleet basisboek op het terrein van de psycho-sociale begeleiding voor het hoger beroepsonderwijs.

Het boek kan zowel individueel als in groepsverband doorgenomen worden. In het beroepsonderwijs kan het worden ingezet bij modules psycho-sociale hulpverlening, agogiek, methodiek, sociale vaardigheden, of op leerstofgebieden die daar betrekking op hebben (zoals leidinggeven, begeleiden en hulpverlenen).
Het kan ook worden gebruikt voor na- en bijscholing.