Bekende en ongekende mogelijkheden van groepswonen

Bekende en ongekende mogelijkheden van groepswonen

Productgroep Geron 2013-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op het ogenblik zijn er in Nederland ongeveer 500 woongemeenschappen voor senioren die voor groepswonen hebben gekozen. De vraag naar deze woonvorm neemt toe. Dit lijkt niet te sporen met sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering en de opkomst van de netwerksamenleving waarin virtuele netwerken het lijken te winnen van buurtgebonden sociale verbanden. Een nadere verkenning van de toegenomen vraag stelt ons in staat om in te spelen op motieven die van invloed zijn op de keuze voor groepswonen. Aanknopingspunten uit deze verkenning kunnen worden verwerkt in strategische opties en maatregelen om het woningaanbod beter af te stemmen op wensen van senioren en op versterking van hun positie binnen het domein wonen en aanpalende sectoren.