Beroepscode voor de jeugdzorgwerker

Beroepscode voor de jeugdzorgwerker

Productgroep Beroepscode
BPSW | 2016
Gratis

Omschrijving

Dit is een uitgave van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), voorheen
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). De Beroepscode voor de
Jeugdzorgwerker staat, als zelfstandige beroepscode, naast wet- en regelgeving, richtlijnen en
organisatorische kaders. En is een praktisch te gebruiken en te toetsen ethische leidraad voor de
beroepsvariant jeugdzorgwerker.