Beroepscompetenties in sociaal-financiële dienstverlening

Beroepscompetenties in sociaal-financiële dienstverlening

2021 | Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland, VNG
Gratis

Omschrijving

Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG werken sinds 2017 samen in het programma Schouders Eronder. De onderlinge samenwerking draagt bij aan innovatieve schuldhulp in Nederland. De vijf partijen zien dat professionals en organisaties binnen het werkgebied van schuldhulpverlening voor grote uitdagingen staan. De coronacrisis maakt het des te noodzakelijker dat mensen met geldproblemen eerder, sneller en beter geholpen worden. De partners willen professionals, organisaties en ketens binnen het werkgebied ondersteunen bij het realiseren van deze opgave. 

Samen met SAM en de NVVBS, en in nauw overleg met het werkveld, zijn daartoe (clusters van) competenties waarover een professional dient te beschikken, ontwikkeld gevalideerd en gelegitimeerd. Daarbij is (juist) niet alleen de huidige situatie het uitgangspunt, maar is vooral ook gekeken naar de situatie die gewenst wordt en nodig is om een betere en duurzame aanpak van schulden te realiseren. De competenties zijn beschreven vanuit een brede visie op het vraagstuk van sociaal-financiële dienstverlening. In het besef dat schulden doorgaans samengaan met diverse psychosociale problemen. En met oog voor de ‘hele klantroute’, verbeeld in het vaarwater van financiële bestaanszekerheid, waarin naast de aanpak van problematische schulden ook preventie en nazorg belangrijk zijn. 

Dit document met de uitwerking van de (clusters van) competenties voor professionals in sociaal-financiële dienstverlening is gemaakt door Karin van der Burgt, Deanne Radema en Edwin Luttik. De inhoud is tot stand gekomen door uitgebreide deskresearch en vele gesprekken met de partners, SAM, de NVVBS, KIWA, de expertgroep schulden van de VNG, honderden professionals en diverse organisaties in het werkgebied van sociaal-financiële dienstverlening. Wij danken allen voor hun bijdrage, openheid en enthousiasme bij het meedenken over het vak van professionals in sociaal-financiële dienstverlening. Hiermee hebben zij bijgedragen aan een stevig fundament van het vak, dat vooral professionals en organisaties helpt hun focus te bepalen en zich verder te ontwikkelen.