Beroepsprofiel voor sociotherapeuten

Beroepsprofiel voor sociotherapeuten

Nico van Tol | 1998 | 9789066651807
2,95
Abonneeprijs: € 1,18

Omschrijving

Tal van ontwikkelingen in de gezondheidszorg maakten het noodzakelijk dat de beroepsgroep sociotherapeuten zich nadrukkelijker gingen profileren.
Het bleek nodig om duidelijk te maken wat sociotherapeuten doen en wat hen onderscheidt van andere beroepsbeoefenaren in de hulpverlening.
Bij cliënten, andere beroepsgroepen, werkgevers- en werknemersorganisaties bleek onduidelijkheid te bestaan over het beroep van de sociotherapeut.
Maar ook binnen de beroepsgroep was er behoefte aan een nadere beschrijving van het beroep.
Daarbij kwam dat de nadruk op verbetering van de kwaliteit, efficiënt werken, de participatie van cliënten, steeds verdergaande samenwerking van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en de registratie van beroepen in de gezondheidszorg etc. de sociotherapeut noopte zich op zijn werk en positie te bezinnen.