Bewegen bij probleemgedrag (e-book)

Bewegen bij probleemgedrag (e-book)

Gratis

Omschrijving

Bij CCE is de publicatie ‘Bewegen bij probleemgedrag’ verschenen. Het boek gaat over de invloed van de organisatiecontext op vastlopende situaties van probleemgedrag in de langdurige zorg.

Afgelopen jaren heeft actieonderzoek plaatsgevonden door CCE in samenwerking met zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, te weten De Twentse Zorgcentra, ’s Heeren Loo Ermelo, Prisma, Reinaerde, SOVAK en Zuidwester. Doel van dit boek is zorgprofessionals en managers meer bewust te maken van de invloed van de context op vastlopende situaties in de zorg. De inhoud kan hen ondersteunen bij het weer in beweging komen en het samenwerken aan perspectief.

 

Patronen doorbreken

In het boek zijn de kansen en bedreigingen in beeld gebracht in de vorm van zich herhalende patronen (‘dynamieken’) die zich voordoen in de samenwerking rond de cliënt. Aan professionals bieden we handvatten om die patronen waar nodig te doorbreken. Toch speelt er meer dan de kwaliteit van de samenwerking. Verwachtingen van publiek en beleidsmakers spelen een rol, net als de bijzondere situatie waarbinnen de zorg in instellingen zich afspeelt. ‘Bewegen bij Probleemgedrag’ kent dan ook meerdere lagen, waar alle betrokkenen dichtbij en op afstand een rol hebben.
 

Model van organisatiedynamieken

Op basis van de data uit het actieonderzoek en aangevuld met wetenschappelijke literatuur is een model ontwikkeld. De kern van dit model bestaat uit zeven verschillende organisatiedynamieken die zich kunnen voordoen rondom situaties van probleemgedrag. In deze dynamieken kan een situatie van probleemgedrag vastlopen, maar ook weer in beweging komen. Het boek beschrijft gedetailleerd hoe je in de organisatiedynamieken kunt vastlopen en de wijze waarop professionals in complexe situaties weer beweging kunnen creëren.