Bijlage - brief aan Minister Weerwind

Bijlage - brief aan Minister Weerwind

2022
Gratis

Omschrijving

Met deze brief luiden wij de noodklok en roepen op om meer, maar ook beter te investeren in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s). De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af, tegelijkertijd neemt zware criminaliteit toe. Steeds nadrukkelijker is er aandacht voor ondermijning, drugscriminaliteit en geweld en de jongere leeftijd waarop kinderen hierbij betrokken raken. Een belangrijke schakel in de aanpak van deze doelgroep zijn de JJI’s. Zij hebben de complexe opdracht om de meest ingewikkelde groep jongeren te helpen om een positieve plek in onze samenleving te vinden. Tegelijkertijd staan de JJI’s, eerst als gevolg corona en capaciteitsproblemen en nu vanwege personeelstekort en onvoldoende duurzame investeringen, onder druk. Het gevolg is dat de JJI’s op dit moment misschien wel voor de grootste uitdaging tot nu toe staan. Als we verzuimen om jongeren een passende kans te bieden om uit de criminaliteit te raken, zullen ze deze kans ook niet kunnen grijpen. Dit heeft niet alleen desastreuze gevolgen voor de sector zelf, maar voor de gehele samenleving.