Binnen is binnen: Leeropbrengsten van de Social Impact Bond ‘Werk na detentie’

Binnen is binnen: Leeropbrengsten van de Social Impact Bond ‘Werk na detentie’

2021 | www.emma.nl
Gratis

Omschrijving

De Social Impact Bond wordt vaak geassocieerd met meervoudig profijt. Profijt is er allereerst, als het goed is, voor de betrokkenen, voor de doelgroepen, die mogen profiteren van vernieuwende aanpakken. Het is er voor overheden die kunnen leren van die vernieuwende aanpakken voor de vaak weerbarstige taken die zij hebben uit te voeren. En er is winst te behalen voor de betrokken private investeerders die financieel rendement kunnen maken op maatschappelijke investeringen. Binnen is binnen!

Tegelijkertijd gold er voor de doelgroep van de Social Impact Bond ‘Werk na detentie’ – waar onderhavig rapport een eindevaluatie van presenteert – ook een ander ‘binnen’. Namelijk het binnen van de gevangenismuren, waar deze doelgroep ten minste drie tot twaalf maanden verbleef. Het is een binnen waar iedereen alleen maar verlangt naar buiten. Maar eenmaal buiten… Wat gebeurt er dan? Hoe verhoudt zich dat buiten tot die beperkte maar ook veilige wereld binnen, en wat helpt er om de overgang van binnen naar buiten in goede banen te leiden?

Aan een antwoord op die laatste vraag, in brede zin, hopen we met dit rapport een nuttige bijdrage te leveren. We danken iedereen die aan het rapport heeft meegewerkt. De managers en projectleiders van ‘de grote partijen’ die deelnamen aan de Social Impact Bond ‘Werk na detentie’ (het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de investeerders, de uitvoerders), de vele mensen ‘op de werkvloer’ die de uitvoering mogelijk maakten en uiteraard de leden van de begeleidingscommissie, onder voorzitterschap van em. prof. dr. Jo Hermanns, die het onderzoek van begin tot eind van deskundig advies en commentaar voorzagen.