Biografisch coachen brengt het levensverhaal in kaart

Biografisch coachen brengt het levensverhaal in kaart

Productgroep Sozio 1 2024
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Namen als: Het levenswiel; Je leven in kaart brengen; Balans opmaken van het leven; Opstap naar jezelf – biografische eonderzoek; Biografi sch loopbaanonderzoek zijn slecht een aantal titels waarmee life –en loopbaancoaches zich presenteren. Boektitels als Biografi sch management; Biografi sch leren en werken; De biografische als medicijn, de zin van levensverhalen in de zorg; Terugblikken om vooruit te zien; Coachen waar het pijn doet, Biografisch coachen in de breedte geven een duidelijke hint dat werken met het persoonlijk levensverhaal met al zijn ups en downs tijdens hulpverleningsgesprekken, coachsessies, of supervisiegesprekken er degelijk toe doet.