Blijf investeren in jouw mooie en cruciale beroep

Blijf investeren in jouw mooie en cruciale beroep

Productgroep Sozio 1 - 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als professional in zorg en welzijn sta je regelmatig voor ingewikkelde uitdagingen. Je krijgt te maken met inwoners met zulke complexe vraagstukken, dat je soms niet meer weet waar je moet beginnen. Buurtbewoners die actief hun buurt leefbaar proberen te maken lopen aan tegen frustrerende regels en eisen van de gemeente. Kinderen komen in de knel doordat hun ouders in een vechtscheiding zitten, maar noodgedwongen nog steeds bij elkaar moeten wonen. Gemeenten sturen op kosten en beheersing in plaats van op wat goed is voor ‘jouw’ inwoner(s). En door alle organisatorische veranderingen zijn er steeds wisselingen in jouw team, maar ook managers en beleidsambtenaren komen en gaan… Heb je eigenlijk wel het goede beroep gekozen? ‘Ja!’, ant- woorden Mariël van Pelt en Sonja Liefhebber van Movisie.

‘Sociaal werk is een mooi en een belangrijk beroep: de overheid heeft het als “cruciaal” aangemerkt in de coronacrisis. Je kunt echt iets betekenen voor een ander of voor een buurt. We zien steeds meer vertrouwen in het sociaal werk en de professionals. Ook de aandacht voor de omstandigheden waaronder sociaal werkers dagelijks hun werk doen groeit en de zorg dat te veel so- ciaal werkers uitstromen wordt steeds breder gedeeld. Maar blijf vooral ook zelf leren en investeren in je beroep.’