Boekbespreking: Frits de Lange (200). Waardigheid – voor wie oud wil worden.

Boekbespreking: Frits de Lange (200). Waardigheid – voor wie oud wil worden.

Productgroep Geron 2011-1
Cees Hertogh | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Frits de Lange (2010). Waardigheid - voor wie oud wil worden. Amsterdam: SWP (Geronreeks, 224 pagina's, € 21,50, ISBN: 978 90 8850 109 8)

De vraag hoe wij de opgaven die verbonden zijn met ouderdom en vergrijzing het hoofd bieden zal in de komende jaren steeds urgenter worden. Het gaat dan om de waardering van de hoge leeftijd, om zorg en zingeving in de laatste levensjaren en om de participatie van ouderen. En het gaat tevens om een draagkrachtig antwoord op de ontgroening, die andere kant van de medaille: hoe vinden we de menselijke en financiële 'resources' om het bouwwerk van de solidariteit en het huis van de zorg in stand te houden, gelet op de historisch unieke omkering van de verhouding tussen actieven en inactieven die onze huidige samenleving kenmerkt? Dit zijn opgaven met een sterke ethische dimensie en zij spelen niet alleen op het niveau van het zorgstelsel en het overheidsbeleid, maar dringen door in het persoonlijk leven van een ieder, ouderen en jongeren.