Boekbespreking: Kees Penninx (200). Zin in meedoen. Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase.

Boekbespreking: Kees Penninx (200). Zin in meedoen. Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase.

Productgroep Geron 2011-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Kees Penninx (2010). Zin in meedoen. Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase. Utrecht: MOVISIE (136 pagina's, € 17,50, ISBN: 97890-8869-052-5)

De vraag 'Bent u al wat ouder en hebt u wat tijd over?' blijkt niet erg uitnodigend te zijn om mensen te bewegen zich als vrijwilliger in te zetten. Senioren willen niet op de noemer 'ouderen' worden aangesproken. Maar hoe kunnen zij wel worden gestimuleerd vrijwilligerswerk te doen? Kees Penninx deed onderzoek.