Boekbespreking: Trees van Gennip, Het handwerk van de levensloop. Bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden.

Boekbespreking: Trees van Gennip, Het handwerk van de levensloop. Bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden.

Productgroep Geron 2010-3
Kees Penninx | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Trees van Gennip (2009). Het handwerk van de levensloop. Bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden. Amsterdam: Uitgeverij SWP (190 pagina's, € 22.50, ISBN: 978-90-8850-037-4).

Velen noemen zich tegenwoordig personal coach, maar weinig coaches lijken bereid en in staat om zo uitvoerig te reflecteren, verantwoording af te leggen en kennis te delen als Trees van Gennip. Haar boek Handwerk van de levensloop: bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden is een gedegen praktijkstudie en een mer d boire voor wie wil weten hoe om te gaan met levensvragen, dilemma's en keuzes die opduiken bij 'kruispuntsituaties' gedurende de levensloop. In zulke situaties - die soms volkomen onverwacht opduiken, zoals bij een plotseling ontslag of een aangereikte promotiekans - staat het persoonlijke en/ of professionele leven helemaal in het teken van vragen als: hoe ga ik verder? Welke richting kies ik? Waar zal die richting mij brengen? Kan ik dat alleen beslissen of heb ik advies en steun van anderen nodig? Het boek focust vooral op mensen van 45 jaar en ouder, omdat juist deze leeftijdsgroep zich vaak op een kruispuntsituatie bevindt en veel 'stille kennis' (ervaringskennis) bezit waarvan men zich lang niet altijd bewust is. Het aanboren, expliciteren en benutten van deze stille kennis vormt de rode draad in het boek. Het helpt de oudere volwassene reflecteren op de eigen levensloop en is vooral een handreiking voor 'Helpende Handen' als mensen, groepen en organisaties op eigen kracht tijdelijk niet verder komen met belangrijke basisvragen in de levensloop.