Bouwen aan Bescherming

Bouwen aan Bescherming

2022 | Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen
Gratis

Omschrijving

De Nederlandse overheid heeft zich met het ondertekenen van verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving gecommitteerd aan het voeren van effectief en landelijk uniform beleid om seksueel geweld tegen kinderen tegen te gaan. Seksueel geweld is immers een urgent en omvangrijk probleem. Dat constateren ook verschillende commissies die in de afgelopen jaren aandacht hebben besteed aan (seksueel) geweld tegen kinderen op verschillende plekken in onze samenleving, waarbij steeds grote aantallen slachtoffers betrokken waren. 

Zo heeft Commissie Deetman in 2011 onderzoek gedaan naar seksueel geweld tegen minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (R.-K. Kerk). In 2012 doet Commissie Samson onderzoek naar seksueel geweld tegen kinderen in de jeugdzorg. Commissie de Vries doet in 2017 onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport, bij zowel kinderen als volwassenen. En in 2019 heeft Commissie de Winter vervolgonderzoek gedaan naar geweld tegen kinderen in de jeugdzorg. De commissies constateren dat binnen de R.-K. Kerk, de sportwereld en de jeugdzorg geregeld sprake is van (seksueel) geweld en dat er wezenlijke veranderingen nodig zijn om nieuwe slachtoffers in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Ze reiken hiervoor gezamenlijk 119 aanbevelingen aan, onder meer aan de overheid en de sectoren zelf.

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek dat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (hierna: Nationaal Rapporteur) heeft gedaan naar wat er is gebeurd met de opvolging van deze aanbevelingen. Het onderzoek komt voort uit de in 2018 (nagenoeg) Kamerbreed aangenomen motie van het Kamerlid Van Nispen.