Brengt de verplichte meldcode veiligheid in gezinnen?

Brengt de verplichte meldcode veiligheid in gezinnen?

Productgroep Sozio 6 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De afgelopen jaren is de rol van de hulpverlener bij meerdere familiedrama’s breedvoerig ter discussie gesteld. Ondanks de nabijheid van hulpverleners deden die drama’s zich toch voor. Brengt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling daarin verandering of is dat een illusie?