Casus Jeugdzorg Interetnische dilemmas

Casus Jeugdzorg Interetnische dilemmas

Productgroep Sozio 86 - 2009
2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ineke is gezinsvoogd en op een ochtend ontvangt ze twee cliënten, Amina en Ahmed. Hun oudste zoon Hakim is onder toezicht gesteld. Bij aanvang van het gesprek blijkt dat Ahmed Ineke geen hand wil geven. Er is met het niet geven van een hand door hen een grens overschreden, vindt een aantal teamleden. De instelling moet een visie ontwikkelen over de opvattingen rond interetnische dilemma’s. En die visie ontbreekt nu. Anderen wijzen op de grote stap die is gezet nu de ouders ontvankelijk zijn voor hulpverlening en dat het wel of niet geven van een hand van ondergeschikt belang is.