Casus LVG LVB

Casus LVG LVB

Productgroep Sozio 68 - 2006
2006
3,90

Omschrijving

Dieter is een 17-jarige jongen met een lichte verstandelijke handicap. Hij is erg beïnvloedbaar
en emotioneel en verstandelijk jonger dan zijn kalenderleeftijd. Hij woont al vijf jaar in een instelling voor minderjarigen met een lichte verstandelijke handicap, in een groep met een zeer strikte gedragsmatige aanpak. Vorige week is het tot een ernstig incident gekomen. Daarbij is de politie gekomen omdat Dieter bedreigingen uitte en in zijn woedeaanval enkele meubels heeft stukgeslagen. Vader heeft het ouderlijke gezag toegewezen gekregen, waardoor hij alle
beslissingen moest nemen over zijn zoon. Hij is echter veel in het buitenland. De begeleiders
van de instelling hebben de indruk dat vader van zijn zoon af wil en niet in de problemen betrokken wil worden. Wat moeten de begeleiders doen? Vader is niet bereikbaar voor een overleg, Dieter loopt continu erg geprikkeld rond.