Casus Ontmoetingscentrum

Casus Ontmoetingscentrum

Productgroep Sozio 70 - 2006
2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wijkbewoners zijn al jaren vrijwillig actief in een ontmoetingscentrum voor vrouwen en kinderen. De 'oude'garde vrijwilligers en assistent-medewerkers zijn allen van allochtone afkomst. Alice ondervindt veel weerstand in de samenwerking. Het is niet makkelijk op een goede manier te communiceren. Cultuurverschillen spelen een rol. Het doel 'elkaar ontmoeten' wordt niet gehaald. De kloof tussen culturen wordt groter in plaats van kleiner. Wat te doen?