Casus School Hulpverleningsvrij

Casus School Hulpverleningsvrij

Productgroep Sozio 83 - 2008
2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Marieke volgde cursussen en zag vervolgens met lede ogen aan dat haar school tot een soort vormingscentrum, overblijfcentrum annex kinderdagverblijf is verworden. De scheiding tussen leren/werken en vrije tijd lijkt volledig te vervagen. Marieke ziet, ruikt en hoort problemen en wil deze ook melden, maar geen onderdeel zijn van het hulpverleningsproces. Kinderen moeten ook een leerplek hebben waar het probleemvrij is Voert Marieke een achterhoedegevecht dat toch niet te winnen valt? Immers: de samenleving is complexer geworden en van de school wordt nu eenmaal mee verlangd dan voorheen. Of doen we er verstandig aan haar pleidooi voor een hulpverleningsvrije zone in de school serieus te nemen?