Collectieve opvoedsteun: professionele hulp gaat, een sterk sociaal netwerk blijft

Collectieve opvoedsteun: professionele hulp gaat, een sterk sociaal netwerk blijft

Productgroep Sozio 2 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Elke ouder heeft behoefte aan het uitwisselen van tips en ervaringen over de opvoeding. Goed contact met familie, vrienden, buren en professionals speelt daarin een grote rol. Lokale teams kunnen ouders helpen dit sociale netwerk te versterken, bijvoorbeeld door ouders in groepen samen te laten komen en elkaar te ondersteunen bij opvoedvragen. Deze vorm van collectieve steun werkt preventief: ouders kunnen uiteindelijk in hun eigen netwerk terecht met vragen over de opvoeding. En professionele hulp is minder snel nodig.

Professionele hulp gaat, een sterk sociaal netwerk blijft

Elke ouder heeft weleens vragen over de opvoeding. Dat zijn vaak normale vragen als ‘doet jouw kind dit ook?’, ‘hoe heb jij bedplassen aangepakt?’ en ‘heb jij tijd om even op te passen?’. De antwoorden en oplossingen liggen vaak in de directe omgeving van de ouders. Bijvoorbeeld bij ouders op het schoolplein of bij opa’s en oma’s, die zelf al ervaring hebben met deze opvoedkwesties.