Condities

Condities

Jaska de Bree | 2004
29,90
Abonneeprijs: € 11,96

Omschrijving

Condities, een van de competentieboeken van de serie Competent sociaal pedagogisch hulpverlenen, is de methodische uitwerking van de veertien kwalificaties uit De creatieve professional die samen de competenties werken binnen en vanuit een zorginstelling of hulpverlenende organisatie en werken aan professionalisering vormen. De eerste competentie omvat de taken van de SPHer met betrekking tot professioneel samenwerken, (bege)leiding geven,
anticiperen op- en participeren in de ontwikkeling en uitvoering van beleid en instellingsmethodiek, het coördineren en uitvoeren van beheerstaken .

De tweede competentie omvat de taken van de SPHer met betrekking tot de eigen professionele ontwikkeling, de bijdrage die hij levert aan de maatschappelijke erkenning en legitimatie van het beroep en de ontwikkeling van beroepsmethodiek

Met deze competenties op meso- en macroniveau levert de SPHer zijn bijdrage aan het realiseren van de juiste condities voor goede sociaal pedagogische hulpverlening.