De ene uithuisplaatsing is de andere niet (podcast Jeugdzorg. Wat bedoel je?)

De ene uithuisplaatsing is de andere niet (podcast Jeugdzorg. Wat bedoel je?)

2023
Gratis

Omschrijving

In deze aflevering gaan René Peters, Mariska van der Steege en Adri van Montfoort in op de verschillende werelden achter de getallen. In het getal 42.000 zitten alle kinderen die een vorm van jeugdhulp met verblijf krijgen en dat zijn ook kinderen die thuis wonen en in het weekend logeren in een gezin, kinderen die bij familie wonen en pleegzorg krijgen en jongeren in begeleide kamerwoning. De 1.570 uithuisplaatsingen gaat over kinderen die met een machtiging van de rechter en dus gedwongen ergens anders gaan wonen. Dat kan gaan om een jong kind dat thuis wordt weggehaald. Maar er zijn ook jongeren die weglopen of door hun ouders worden weggestuurd, jongeren die in de gesloten jeugdzorg komen en kinderen die met een machtiging van de ene ouder naar de andere ouder worden overgeplaatst.