De langetermijnaanpak van COVID-19

De langetermijnaanpak van COVID-19

Productgroep Sozio 2 - 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Corona gaat niet meer weg. In dat besef heeft het kabinet een lange­ termijnstrategie geformuleerd. Het openhouden van de samenleving en de zorg heeft de prioriteit. Een effectieve aanpak van schulden­ problematiek en zeker het voorkomen dat het aantal huishoudens met financiële problemen in de komende tijd toeneemt, zijn in dat kader een van de vele bouwstenen.