De pensioenleeftijd moet ook gelden voor gekozen politici

De pensioenleeftijd moet ook gelden voor gekozen politici

Productgroep Geron 2011-1
2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

OUDEREN OP VERKIESBARE PLAATSEN
Het onderwerp ouderen wordt in de politiek matig behandeld, ouderen worden gezien als probleem en kostenpost. Waar politici uit zijn op makkelijke slogans en successen, mag het geen wonder heten dat de PVV de ouderen als doelgroep wel gevonden heeft, maar met hun AOW ideeën (niets veranderen) hebben zij zich buiten de politieke en maatschappelijke realiteit gesteld, zoals de vakbonden dat in continuïteit eveneens doen. Inmiddels is dat echter een gepasseerd station, de AOW leeftijd zal omhoog gaan en van de PVV horen we niets meer over ouderen. Wat telkens blijkt is, dat het voor een niet oudere helemaal niet zo makkelijk is om zich te verplaatsen in de denk en leefwereld van de ouderen. Daarom moeten ouderen zich laten vertegenwoordigen in de politiek door leeftijdgenoten. Echter niet door partijen voor ouderen op te richten, maar door er aan te werken dat ouderen in de verschillende partijen op verkiesbare plaatsen staan.