De reflectieve professional

De reflectieve professional

Productgroep Sozio 2 Special Sociale Wijkteams - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De zorg voor jeugd verandert in hoog tempo. Met de decentralisatie van de jeugdzorg en de bijbehorende transformatie komen de sociale wijkteams op. Vanuit deze teams verlenen zogenoemde 'generalisten' de hulp en ondersteuning aan gezinnen met opvoedingsvragen en opvoedingsproblemen. Ook gezinnen met meervoudige, complexe en chronische problemen komen bij deze wijkteams terecht. Welk type professional kan deze gezinnen het beste ondersteunen?