De relatie: Persoonlijk contact als basis voor waardevolle zorg

De relatie: Persoonlijk contact als basis voor waardevolle zorg

Productgroep Sozio 1 - 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Persoonlijk contact staat in zorg en welzijn de laatste decennia toe nemend onder druk. Toch blijkt steeds opnieuw uit onderzoek dat een goede hulpverleningsrelatie van groot belang is voor ontwikkeling of herstel van de cliënt. In dit artikel koppelen de  auteurs hun kennis over relationeel werken aan de inzet van ervaringskennis in het  contact met cliënten.