De schade hersteld?

De schade hersteld?

Productgroep Bureau Beke
Gratis

Omschrijving

Herstelbemiddeling voor minderjarigen bestaat in Vlaanderen en Brussel circa vijfentwintig jaar. Deze meest voorkomende alternatieve afhandelingsvorm voor minderjarige verdachten is ontstaan in de jaren tachtig.
Herstelbemiddeling is te beschouwen als een communicatietraject tussen de minderjarige verdachte, zijn ouders en het slachtoffer met als doel de schade ten gevolge van een als misdrijf omschreven feit te herstellen. Een voorstel tot herstelbemiddeling kan worden gedaan door de Procureur des Konings of door de jeugdrechter en wordt uitgevoerd door een van de tien diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA-diensten) in Vlaanderen en Brussel. Deelname aan herstelbemiddeling is op vrijwillige basis. In de afgelopen jaren maken jaarlijks tussen de 4.000 en 4.500 jongeren gebruik van het aanbod voor herstelbemiddeling. Reden voor de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om een beleidsevaluatie naar herstelbemiddeling te laten uitvoeren.

Dit is de rapportage van dit onderzoek naar herstelbemiddeling voor minderjarigen. Binnen het onderzoek ligt de nadruk op het inzichtelijk maken van het proces van herstelbemiddeling. Daarnaast maken tevredenheid bij betrokken partijen en de resultaten van de herstelbemiddeling deel uit van het onderzoek. Met het onderzoek is een veelheid aan informatie rondom herstelbemiddeling gegenereerd die verder reikt dan de beantwoording van de onderzoeksvragen. Behalve een beeld van wat herstelbemiddeling inhoudt, hoe een en ander in de praktijk verloopt en hoe de tevredenheid van betrokken partijen over herstelbemiddeling is, geeft deze rapportage inzicht in de doelgroep, werkzame factoren van herstelbemiddeling en de opbrengsten ervan.


Rapport opgesteld door Bureau Beke. Kijk voor meer informatie op www.beke.nl