De strafrechtketen ‘LVB-proof’

De strafrechtketen ‘LVB-proof’

Productgroep Sozio 3 - 2020
Arend Lock | 2020
2,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Structurele aandacht voor mensen met een LVB in de strafrechtketen (zowel daders als slachtoffers), oftewel, de strafrechtketen ‘LVB-proof´ maken. Sinds 2018 werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de strafrechtketenpartners aan deze doelstelling. ‘Mensen met een LVB zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Om deze oververtegenwoordiging te verminderen, is het nodig de aandacht voor deze mensen structureel in te bedden in het dagelijkse werk. Dit moet hier deel van uitmaken, in plaats van de ontwikkeling van een speciale aanpak ,’ aldus elle van Triest, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Het ministerie werkt daarom samen met de ketenpartners in een landelijke werkgroep aan meer bewustwording, betere en eerdere herkenning, aangepaste communicatie en bejegening en het inzetten van passende interventies. Zo hebben de ketenpartners, in opdracht van het ministerie, samen met ervaringsdeskundigen een T Virtual Reality-simulatie (VR-simulatie) ontwikkeld. Deze simulatie laat professionals door gebruik te maken van een VR-bril ervaren hoe het is om een LVB te hebben. Je wordt in een voor mensen met een LVB herkenbare situatie geplaatst, waarin je op een niet bij de LVB passende manier wordt bejegend. Je krijgt opdrachten die simpel lijken maar uiteindelijk moeilijk uitvoerbaar zijn, mede door een vluchtige uitleg. Van Triest: ‘Professionals die de VR-bril op hebben gehad gaven terug dat het veel frustratie opriep en dat zij het gevoel hadden van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Daarbij voelden zij zich onbegrepen en vonden zij dat ze slechte uitleg kregen. Zij voelden zich niet fijn behandeld. Dat is dezelfde frustratie die veel mensen met een LVB dagelijks ervaren.’ Het ervaren hiervan door professionals draagt bij aan bewustwording binnen, maar ook buiten de strafrechtketen en het vergroten van vakmanschap op dit gebied. Daarnaast zijn er meerdere tools ontwikkeld, zoals de basistool strafrechtketen. Deze kaartenset, met pictogrammen over het werk van de ketenpartners, helpt om begrijpelijker te communiceren. ‘Er zijn verschillende pictogrammen die helpen uitleg te geven over hoe de strafrechtketen werkt en met welke organisaties en actoren je te maken kunt krijgen. Maar ook van delicten en emoties die helpen het gesprek hierover te voeren. We horen uit de praktijk terug dat mensen deze pictogrammen erg helpend vinden om zich te kunnen uiten en een gesprek te voeren met medewerkers van organisaties die in de strafrechtketen actief zijn (reclassering, politie, Halt, Kinderbescherming etc.),’ aldus Van Triest. Momenteel wordt deze tool doorontwikkeld tot een app, zodat nog meer professionals de tool in nog meer situaties kunnen gebruiken