De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

Judith Metz | 2004 | 9789050507790
20,40
Abonneeprijs: € 8,16

Omschrijving

De overheid wil meer burgerparticipatie. Uit divers onderzoek blijkt dat Nederlandse burgers juist veel participeren, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk of door lidmaatschap van verenigingen. Judith Metz onderzocht aan de hand van de vrijwilligersondersteuning van vereniging Humanitas hoe dit zit. Het resultaat is een portret van de diverse manieren waarop kleine groepen burgers, ondersteunt door de vereniging Humanitas, zich als vrijwillige bestuurder, vrijwillig coördinator of uitvoerend vrijwilliger inzetten voor het welzijn van de Nederlandse samenleving, en door dat te doen actief zijn in het publiek domein van die samenleving. Ten grondslag aan het portret ligt de vraag naar de betekenis van vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas voor de participatie van burgers. Het antwoord biedt inzicht in de betekenis van intermediairen voor burgerparticipatie. Participatie vindt niet plaats in het luchtledige, intermediairen vormen de basis. Intermediair is een abstract begrip, het gaat om de schakel tussen burgers en de samenleving. Dit onderzoek leert dat intermediairen zowel stimulerend als belemmerend zijn voor maatschappelijke participatie. Zijdelings wordt zichtbaar welke aspecten van de Nederlandse samenleving van invloed zijn op de participatie van de Nederlandse bevolking. Daarmee wijst het in de richting van enkele handelingsperspectieven zoals een laagdrempelige inrichting van het publieke domein, terughoudendheid met professionalisering en het daadwerkelijk serieus nemen van de voorwaarden die burgers aan hun participatie stellen. Dit boek is tevens één van de weinige onderzoeken naar humanistische praktijken in Nederland.