De voordelen en valkuilen van de participatiemaatschappij  voor ouderen

De voordelen en valkuilen van de participatiemaatschappij voor ouderen

Productgroep Geron 2012-1
Bianca Suanet | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de laatste jaren is er in de politieke en bestuurlijke arena een sterke nadruk op actief burgerschap gekomen. Binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt gesteld dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de maatschappij. Ook van ouderen wordt verwacht dat zij een meer actieve rol in de samenleving gaan vervullen. Maar ouderen vormen tevens een mogelijke risicogroep als het gaat om participatie.