De worsteling - Vals beschuldigd

De worsteling - Vals beschuldigd

Productgroep Sozio 6 - 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Enthousiast begint Bob aan de jaarstage voor zijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Hij volgt die stage op een crisisafdeling van een jeugd-ggz-instelling. Hij heeft het naar zijn zin, de eerste weken vliegen voorbij. Dan wordt Bob door een van de cliënten beschuldigd van seksueel
misbruik. Hoe ga je hiermee om?